MISSIE & VISIE

 • ‘n Skool waar God regeer – ‘n skool vir kinders
 • Dinamiese, toekomsgerigte voorlopers
 • Akademiese uitnemendheid is ‘n prioriteit
 • Personeelontwikkeling en kwaliteitonderrig staan voorop
 • Finansies en administrasie word effektief bestuur
 • ‘n Skool waar leierskapvaardighede ontwikkel word
 • Hier word elke kind 'n wenner
 • Kinders word as individue raakgesien en gebalanseerd ontwikkel
 • Tradisie word geskep en uitgebou
 • Respek en waardesisteme word gevestig
 • Dissipline word gehandhaaf
 • Effektiewe, deursigtige kommunikasie is ons eer
 • Uitnodigende onderwys is ons missie

BORGE