HENNOPS NUUSBRIEF: 9 MEI 2019
BABBELBEKKIE image
Goeie dag

Ons hou u graag op hoogte wat in die Kaalvoetskool gebeur.
Indien u nie ons nuusbrief of eposse op hierdie platform wil ontvang nie, klik hier onder om te kanselleer.

BABBELBEKKIE NUUSBRIEF
TEKEN AF | BESTUUR U SUBSKRIPSIE

facebook instagram 
uit-die-kantoor-banner-tr
Liewe Ouers

Ek deel graag met u ‘n brief wat die Federasie vir Suid-Afrikaanse Beheerliggame (FEDSAS) aan al die skole gestuur het rakende die aanlynregistrasie van Graad 1’s en Graad 8’s vir 2020. Die uitdagings word elke jaar groter om die unieke karakter van ons skool te behou – dit is duidelik dat dit wat ons hier bedryf nie aanvaarbaar is vir almal nie, en dat die speelveld die heeltyd aangepas word om hulle agendas te voer.
Verstaan asseblief mooi – ek het in beginsel geen probleem daarmee dat alle kinders na hul naaste skool moet kan gaan nie, maar ek het ‘n wesenlike probleem daarmee as dit eensydig en op kortsigtige manier afgedwing word ter wille van politieke gewin. Te veel mense – Afrikaanse én Engelse mense – word absoluut ontwrig deur die voorgestelde werkswyse.
Wanneer ons hierdie skrywe letterlik opneem, lyk dinge maar sleg vir skole, maar ons is vol moed dat ons met intelligente en eerlike werk sal verseker dat ons eie kinders volgende jaar hier by ons in Graad 1 sal wees. Ons gaan die reëls volg soos voorgeskryf, maar ons sal nie geboelie word nie. Praktiese uitvoerbaarheid daarvan-, asook die regverdigheidsbeginsel sal ons fokus bly. As ons met integriteit optree in hierdie proses, sal ons nooit bekommerd hoef te wees nie.

Hier volg die brief van FEDSAS:
1. Die skooltoelatingsproses in Gauteng is gewoonlik in omstredenheid en onsekerheid gehul. Vanjaar se proses is geen uitsondering nie. Trouens, ’n paar aspekte maak dit vanjaar selfs meer omstrede as vantevore.
2. Teen die einde van 2018 is sogenaamde “toevoersones” vir elke skool in die Gautengprovinsie vasgestel. In afsondering beskou, was die sonering nie aanvegbaar nie. Buiten ’n paar appèlle by die LUR teen die vasstelling, het alle openbare skole die sonering aanvaar.
3. Nuwe Toelatingsregulasies is op 18 Maart 2019 uitgevaardig wat sekere drastiese veranderinge instel. Die belangrikste wysigings is soos volg:
3.1 Aansoeke om toelating tot graad 1 en 8 sal slegs aanlyn hanteer word. Geen papieraansoeke sal oorweeg word nie.
3.2 Die rol van skoolbeheerliggame is dermate verwater dat hulle feitlik geen bevoegdheid meer in die toelatingsproses het nie. Alle wesenlike bevoegdhede word voortaan sentraal deur die Gautengse onderwysdepartement vervul.
3.3 Ouers het nie meer enige keuse oor die skool waar hulle kind ingeskryf word (soos binne ’n omtrek van 5 km van die huis) nie. Die aanlyn platform, en nie die ouer nie, sal aan die hand van die volgende kriteria-ranglys bepaal tot watter skool die kind toegelaat sal word:
3.3.1 Die skool in die toevoersone naaste aan die aansoekerleerder se woonplek
3.3.2 ’n Skool waar ’n broer of suster van die aansoekerleerder reeds skoolgaan
3.3.3 ’n Skool in die toevoersone waar ten minste een van die aansoekerleerder se ouers werk
3.3.4 ’n Skool binne ’n omtrek van 30 km vanaf die aansoekerleerder se woonplek
3.3.5 ’n Skool verder as 30 km vanaf die aansoekerleerder se woonplek
3.4 Die weergawe van die aanlyn platform soos op 30 April 2019 het nog daarvoor voorsiening gemaak dat ouers hulle voorkeurtaal van leer en onderrig (“LOLT”) kan kies. Nietemin voorsien die regulasies nie enige meganisme waarvolgens die LOLT-keuse ’n rol sal speel in hoe die departement skole toeken nie. ’n Ouer se gekose LOLT sal geen verskil maak indien dit nie met die LOLT van die skool naaste aan die aansoekerleerder se woonplek of die werkplek van een van die ouers ooreenstem nie. Daar is ook geen waarborg dat die platform nie dalk weer kan verander om met voormelde keuse weg te doen in ruil vir ’n vorige weergawe wat geen LOLT-keuse toelaat nie. Dít sal ons eers weet wanneer die aansoekproses ’n aanvang neem wat tans om 08:00 op Maandag 13 Mei 2019 plaasvind).
4. In die praktyk beteken dít die volgende:
4.1 ’n Aansoeker wat Engels as LOLT op die platform kies, maar wie se naaste skool aan
sy/haar woonplek ’n Afrikaansmediumskool is, sal in die Afrikaansmediumskool geplaas word indien die aansoek ingedien word terwyl sodanige skool nog plek het.
4.2 Dieselfde geld natuurlik vir ’n aansoeker wat Afrikaans as LOLT kies, maar wie se naaste skool ’n Engelsmediumskool is of, in albei gevalle, ’n parallelmediumskool waar die LOLT aangebied word.
4.3 ’n Aansoekerleerder wat gelukkig genoeg is om ’n broer of suster te hê wat reeds ingeskryf is by ’n skool met ’n LOLT wat met die gekose LOLT ooreenstem, kan dalk ooreenkomstig bogenoemde ranglys tot daardie skool toegelaat word.
4.4 Dieselfde beperking is van toepassing op die ouer se werkplek indien die LOLT wat deur die naaste skool aangebied word, nie met die gekose LOLT ooreenstem nie.
5. FEDSAS het regsadvies hieroor ingewin, wat soos volg saamgevat kan word:
5.1 Die Grondwet is die hoogste reg van die land. Ingevolge artikel 29(2) het elkeen die reg om in die amptelike taal of tale van hulle keuse onderrig te word by openbare onderwysinstellings waar sodanige onderrig redelikerwys uitvoerbaar is. Dit ís tans redelikerwys uitvoerbaar vir openbare skole in Gauteng om met hulle onderskeie LOLT aanbiedinge voort te gaan.
5.2 ’n Aansoeker om plasing by ’n openbare skool het ’n reg om by die betrokke skool geplaas te word indien die leerder sy/haar skoolonderwys in die LOLT van daardie skool wil ontvang.
5.3 Indien die openbare skool nié die gekose LOLT aanbied nie, is die departement ingevolge die Taalnorme en -standaarde verplig om onderrig in daardie taal te voorsien indien daar ’n vraag van ten minste 40 laerskoolleerders of 35 hoërskoolleerders bestaan, weer onderworpe aan uitvoerbaarheid.
5.4 Dat die regulasies self oor die kwessie van taalkeuse of die administrasie daarvan swyg, doen dus geensins afbreuk aan bogenoemde fundamentele reg in artikel 29(2) nie.
5.5 Dat die huidige weergawe van die platform ’n LOLT-keuse toelaat, maak dit vir die departement moontlik om die kwessie uiteindelik op enige manier te hanteer. Tensy dit betwis word, sal die stelsel aansoekers waarskynlik outomaties by die naaste skool, ensovoorts
indeel, sonder om enigsins die LOLT-keuse in ag te neem.
5.6 Dat die platform ’n keuse bied sonder om uit te spel watter rol die keuse sal speel, maak die keuse inderwaarheid betekenisloos.
5.7 Die fundamentele reg van elke ouer om hul kind in die skool van hul keuse in te skryf, behoort dringend beskerm te word.

Ek verseker u daarvan dat geen steen onaangeroer gelos sal word om te verseker dat ons eie Hennops-Graad R’e volgende jaar by ons in Graad 1 sal wees nie.

Ons hou u op hoogte.

Jannie Raath

Uitvoerende Hoof Laerskool Hennopspark
Donderdag: 9 Mei
Toets: NWT
Mini-Hokkie
Mini-Netbal – Weg teen Garsfontein
Super 12 : Senior Koor
Moedersdagverkope
Sagtebalproewe: 0/10 en 0/11: 15:30 – 17:00

Vrydag:10 Mei
Graad R Mammadag
Super 12: Jnr en Snr Koor
MoedersdagteetuinHokkie Vriendskaplik
Krieketproewe: 0/11: 14:00 – 15:15
Krieketproewe: 0/12 en 0/13: 15:30 – 17:30
Sagtebalproewe: 0/12 en 0/13: 13:30 – 15:00

Saterdag: 11 Mei
Hokkie: Vriendskaplik
Snr Revue oefendag: 13:00 – 17:00
Rugby en Netbal: B- en C-spanne: Vastrap
Maandag:13 Mei

Dinsdag:14 Mei
Wiskunde en Wetenskap Olimpiade
Amesa
Winter Konsert: Junior Koor
Kinderbeskerming
Rugby en Netbal teen Elarduspark - Tuis

Woensdag:15 Mei
Skaakliga

Donderdag 16 Mei
Toets: Wiskunde
Mini-Hokkie oefening
Rugby en Netbal teen Constantiapark - Tuis

Vrydag:7 Mei
Sagtebalproewe: 0/10 – 0.13: 13:30 – 15:00
Hokkie Vriendskaplik
Redenaars: ATKV Semi-Finaal
ATKV Kore: Skuilkrans
Krieketproewe: 0/10: 15:45 – 17:00
Krieketproewe: 0/8 en 0/9: 13:30 – 15:30

Saterdag:18 Mei
Senior Revue: Oefendag: 13:00 – 17:00
Perdry Qualifier 4
Hokkie Vriendskaplik
Redenaars: ATKV Semi-finaal
ATKV: Junior Koor
Bulletjie Ligadag - Tuis
classdojo
ONTHOU OM "CLASSDOJO" TE BESOEK!!
Edit this to insert text.

GELUKWENSINGS

H_AKADEMIE_BRIEFHOOF
EREKLEURE TOEGEKEN VIR AKADEMIE:
Graad 7:
Annabel Mosdell, Anouk J van Rensburg, Anri de Villiers, Emma Thompson, Hanru de Jager,
Jadon McDonald, Kelsey Smith, Mia Vetter, Petrus van der Merwe, Tanit van Straaten,
Carli Jordaan
Graad 6:
Anna-Belle Pieterse, Anushka Greybe-Woeke, Christian Deist, Christian Smuts, Eben Bond, Iddo van Daalen, Tiana Swart, Wian Swanepoel, Zelri Myburgh
Graad 5:
Alexa Nel, Emma de Swardt, Ané Bester,
Ethan Martin, Joanie Coetzee, Juan Prins,
Kayla Borstlap, Mariana du Plessis

WISKUNDE OLIMPIADE
Die volgende leerders word sterkte toegewens met hulle deelname op 14 Mei:
Gr 4: Justin Ferreira en Louis Deist
Gr 5: Ryan McPhail en Francois Bezuidenhout
Gr 6: Iddo van Daalen en Jacques Faure
Gr 7: Jaden McDonald en Marco J van Vuuren

GELUKWENSINGS

H_SPORT_BRIEFHOOF
SUPER 12 SKAAK:
Baie geluk aan ons leerders.
Juniors eindig 9de en Seniors 7de
by die Super 12 Skaakkompetisie.

KICKBOXING
Baie geluk aan Charlie Claase wat 1 eerste plek by die Provinsiale Kampioenskappe verwerf het asook ’n tweede plek by die
Suid-Afrikaanse Kampioenskappe.

facebook cover 20190-5 MEI.geduld

MEI VERJAARSDAE

2 Chelsea Grundlingh
4 Teresa Fouché
7 Mardine Laubscher
8 Yolanda van Heerden
10 Caroline McDonald
24 Chani Thackwray
26 Nadia (v Rooyen) Pretorius
26 Maryke van Nieuwenhuizen
29 Ruan Swanepoel
LAERSKOOL HENNOPSPARK SKOOLWAPEN en kleure

Uitkomtye


Graad R - 13:00
Graad 1 - 13:00
Graad 2 13:20 (Vrydae om 13:00)
Graad 3 13:30 (Vrydae om 13:00)
Graad 4 – 7 13:40 (Vrydae 13:10)


IS U SKOOLFONDS IN ORDE?

VOLG DIE SKAKELVIR 2019 FOOIE of kontak ADMIN
bontstaan_banner_wit

Hek 4 in Blackwoodstraat

TYE

Maandae tot Vrydae:

07:00 – 07:35

Maandae tot Donderdae:

12:45 – 13:50

NB:
Ouers moet asb ‘n brief saam met u kind stuur indien hy/sy klere wil koop. Ek kan hulle nie help as ek nie weet wat hulle nodig het nie. Ek kan ook nie verantwoordelikheid neem van geld wat weggeraak het of vir aankope wat verkeerdelik gedoen is nie.

Dankie
Melanie Geldenhuys (Sel: 0836547947)
angels_WIT_banner
Ouers wat finansieel kan bydra tot die Angel-projek, kan geld in die skool se rekening betaal met Angels as verwysing.
Ons vra asseblief vir bydraes. Hierdie projek voorsien slegs kos aan die behoeftige leerders van ons skool. U kan deurentyd produkte in die houer by die koskas plaas indien u iets wil stuur. Op Blougolfdae vra ons ’n grootse poging om voorraad in te kry.

VOORSTELLE: Angelprodukte:
Gr R Enige nie-bederfbare produkte
Gr 1 Mieliemeel, oats, graankosse, suiker
Gr 2 Pastasous, pasta, spaghetti, tamatiesmoor
Gr 3 Blikkieskos: Groente-, vleis-, tuna, baked beans
Gr 4 Soppoeier, cup of soup, sopblikkies, rys
Gr 5 Sout en souse soos: olie, tamatiesous, mayonaise
Gr 6 Lekkernye, koffie, tee en melk
Gr 7 Seep, tandepasta, toiletpapier, sjampoe, deodarant
Alle Grade Finansiële bydrae
LSH_borge
bt1
Mothers day school
VRIENDE VAN HANNOPS_TILE EN IMAGE

ADVERTENSIES

Vir advertensieplasings kontak: aalkema@hennops.com

fik5
MOEDERSDAG KAARTJIES
FIK EVENTS2
fik4
Gholfdag2019
ENTRdag2019
Email generator add
MCVDBerg
Eagles Pamphlet A 2019
facebook cover 20190-1 ALG JAAR TEMA LIG

MEI - WEEK 2

Matteus 28:19
Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels ... En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.
Filippense 4:6
Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.
Lukas 11:9
Vra, en vir julle sal gegee word, soek, en julle sal kry. Klop, en vir julle sal oopgemaak word.
Matteus 11:28
Kom na My toe, almal wat uigeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee.
Matteus 22:37
Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.

facebook instagram