Aankondiging van Blougolfraad 2021 - 5 November 2020 (kliek vir video)
Mnr Raath: Saterdag 25 JULIE 2020
Mnr Raath: Vrydag 10 JULIE 2020
Mnr Raath: Dinsdag 23 JUNIE 2020
Mnr Raath: Vrydag 12 JUNIE 2020
Mnr Raath: Maandag 1 JUNIE 2020
Mnr Raath: WOENSDAG 27 MEI 2020
Mnr Raath: Donderdag 16 April 2020
Mnr Raath: Donderdag 9 April 2020
Liewe Hennopsfamilie
COVID 19 SE IMPAK OP ONS AKADEMIE
 
Ek brand al vir meer as ‘n week om hierdie brief te skryf, maar ek het doelbewus gewag tot die laaste amptelike dag van die skoolvakansie voordat ek dit doen. Ek hoop regtig uit my hart dat julle almal gesond en veilig is – ek het nog nie van een van ons Hennopsparkers gehoor wat positief getoets is vir die Coronavirus nie. Ons dank die Hemelse Vader daarvoor, en glo en vertrou dat Hy ons sal aanhou beskerm daarteen.
 
Vandat President Ramaphosa die “lockdown” aangekondig het, word u seker, net soos ek, oorval met maatskappye wat aanbied dat ouers, leerlinge en onderwysers van hulle aanlynklasse kan gebruik maak. Van my eie kollegas het al gevra of hulle vir ouers die lesplanne-, beplanning- en selfs werkkaarte kan aanstuur sodat u dit met u kinders by die huis kan doen. Uiteraard is daar ‘n bekommernis by almal wat met ons skoolstelsel te doen het oor werk wat ingehaal sal moet word wat tydens hierdie staat van afsondering “verlore” sou gaan. 
 
Daarom, die volgende belangrike inligting – dit is, tot verdere kennisgewing, Laerskool Hennopspark se AMPTELIKE beleid rondom die bestuur van die kurrikulum – vir u kennisname:
 * Laerskool Hennopspark sal ALTYD, soos nog altijd, net die beste vir ons kinders se akademiese vordering doen. Op hierdie stadium het ons meer as genoeg tyd om alle agterstallige werk in te haal. 

  • Alle werk wat geassesseer moet word, hetsy in toetse of eksamen, sal volledig in die klaskamer behandel word wanneer 
  die skole weer begin, wanneer dit ook al is (op hierdie stadium hou ons by die president se 21 dae tydsraamwerk). Dit
      dien geen doel om allerlei hipoteses of alternatiewe planne aan te kondig as ons nie seker is van ons feite nie. Sou die 
  staat van inperking se tydsraamwerk verander, sal ons dien ooreenkomstig daarby aanpas, en u daarin ken. 

  • Ons is bevoorreg om Google Classroom as deel van ons inligtingstegnologie-pakket te hê, en ons sal dit gebruik 
  wanneer- en soos dit nodig sou wees. Terwyl ek siek was verlede jaar, het ek dit self gebruik om “remotely” my 
  klasse aan te bied. Dit is maklik, gebruikersvriendelik en gratis.

  • Afstandsonderrig is net suksesvol wanneer dit op ‘n gekontroleerde, gesinchroniseerde manier aangebied word, 
  waartydens ALLE leerlinge en personeel GELYKTYDIG toegang daartoe het. Die feit is egter dat, op hierdie stadium, 
  almal in Hennopspark nog nie daardie luukse het nie. Wanneer dit nodig sou wees om afstandsonderrig te 
  implementeer, sal ons seker maak dat almal toegang daartoe het met behulp van ons IT-span.

Vir die huidige, beveel ons aan dat u kinders hulself bemagtig deur hulle tyd te spandeer met die BASIESE goed wat altyd ‘n uitdaging is – hulle moet soveel as moontlike LEES – enige leeswerk is goed vir hulle. Ons het reeds met u gekommunikeer oor die voordele van begripslees, en in die volgende drie weke kan u kind, deur ‘n vasgestelde leesprogram te volg, geweldige voordeel daaruit put – op die lang termyn. Ook dink ek (ekskuus, ek WEET-) dat ons kinders nie hulle TAFELS ken nie. Dit is mos nou ‘n uitstekende geleentheid om AL hulle tafels te leer, terwyl daar nie ander akademiese druk op hulle is wat hulle verhoed om daaraan aandag te geen nie. Hierdie is die BASIESE goed waarop alle kennis berus, en nou het ons die prefekte kans om dit vir eens en altyd reg te kry. 
 
Jammer – ek weet dat u kinders nie hieroor opgewonde gaan wees nie, maar u kan gerus maar vir hulle sê dat dit die huiswerk is wat ek gee. Laat hulle asseblief maar my briefie wat ek onderaan hierdie brief aan hulle rig, lees.
 
Dankie vir u samewerking. Dankie vir die opoffering wat u saam met u kinders maak in hierdie tyd. Ek is beskikbaar om enige tyd met u te gesels, sou u dit nodig vind. Kontak my gerus jraath@hennops.com.
 
Groete, en wees veilig.

Jannie Raath

Uitvoerende Hoof Laerskool Hennopspark

Liewe kinders

Ek hoop dat dit goed gaan met julle! Julle is elke dag in my gebede, en ek dank die Liewe Heer elke dag dat ons met wonderlike jong mense soos julle mag werk. Ons bid ook elke dag vir elkeen van julle – dat die Here julle gesond sal hou in hierdie tyd, en dat Hy met julle ouers en gesinne sal wees.

Ek het ‘n lang brief vir jou ouers geskryf – jy kan hulle vra waaroor – en nou wil ek vir jou ‘n paar dinge sê. Jy moet verstaan dat, wanneer die skool weer oopmaak na hierdie “shutdown”, ons baie werk gaan hê om te doen. Die Junievakansie gaan heelwat korter wees as gewoonlik, en al die werk wat ons nie nou kan doen nie, gaan gedoen moet word teen ‘n redelike pas as ons teruggaan.

Daarom is dit baie belangrik dat jy jouself voorberei vir harde werk as ons terugkom skool toe – rus ordentlik, en kry jou ingesteldheid reg om regtig ‘n groot taak aan te pak.

Ek het huiswerk vir jou vir die volgende drie weke, en ek verwag van jou om dit te doen. Ons gaan definitief kyk of jy gehoorsaam was aan hierdie huiswerkopdrag as ons terug by die skool is.

  1. JY MOET ELKE DAG TEN MINSTE 20 BLADSYE LEES. Jy kan uit enige boek lees – ‘n storieboek, die koerant, die Bybel, of enige ander bron van leesmateriaal. Ek het vir jou pa en ma gevra om vir jou vrae te vra oor dit wat jy gelees het, sodat hulle kan sien of jy verstaan wat jy gelees het. Dit is nie om dit sleg vir jou te maak nie, maar JUIS OM JOU TE HELP. As jy goed kan lees, kan jy makliker leer. As jy makliker leer, kan jy vinniger leer. As jy vinniger kan leer, kry jy beter punte. As jy beter punte kry, is daar NIKS wat jou kan stop nie. Ek weet dis nie altyd lekker om te lees nie, maar jy MOET. Dis vir jou eie beswil.
  2. JY MOET ELKE DAG TEN MINSTE 1 VAN JOU VERMENIGVULDIG-TAFELS LEER. As die skool weer begin, moet jy jou tafels op die punte van jou vingers ken – ek verwag dit van jou. Jy het nou baie tyd om dit te doen – daar is nie ander huiswerk of leerwerk nie. Leer dit nou ordentlik, en jy sal dit NOOIT weer hoef te leer nie. As jy jou tafels ken, is Wiskunde sommer baie makliker.

Ons is lief vir julle; ons mis julle; en ons kan nie wag om julle weer te sien nie. Pas jouself mooi op, sodat ons, wanneer die skool begin, soos altyd net ons beste kan gee.

Ons beste wense vir jou.

Jannie Raath

(namens al jou onnies)