S P O R T

H_SPORT_BRIEFHOOF

Die ontwikkeling van die kind se motoriese vaardighede op laerskoolvlak word wêreldwyd beskou as essensieël in die totale ontwikkeling van die kind.

Die fondament vir alle leer is geleë in die bereiking van sekere motoriese mylpale en sou dit nie bereik word nie, kan dit die optimale ontwikkeling van die kind nadelig beïnvloed. Sportontwikkeling moet daarom op wetenskaplike wyse geskied. Dit is bewys dat kinders wat te vroeg gedruk word om te presteer later van tyd beserings opdoen, omdat hulle liggame nie voldoende ontwikkel was vir die druk wat toegepas is en soort oefening wat gedoen is nie.

By Laerskool Hennopspark word daar dan ook duidelik onderskeid getref tussen sportbeoefening in die junior- en seniorfase. In die juniorfase word daar veral aandag gegee aan die ontwikkeling van vaardighede. Geleentheid vir massa-deelname word geskep.

By Laerskool Hennopspark word kinders ‘n kans gegun om hulle talente en vaardighede te ontwikkel. ‘n Liefde vir die sport word gekweek deurdat die reëls en die beginsels van die sport op genotvolle wyse aangeleer word.

Oefentye vir die verskeie sporte op “D6 Connect” beskikbaar.


SPORTSOORTE & ORGANISEERDERS

ATLETIEK: Rhoda Andrews
ATLETIEK: Rohann Stroh
RUGBY:Ruan Swanepoel
NETBAL: Liezal Steele
KRIEKET: Juan Parsons
HOKKIE: Melany de Villiers
TENNIS: Liezl Potgieter
SAGTEBAL: Petro-Mari Bosman
GHOLF: Ruan Swanepoel
SWEM:Liezal Steele
LANDLOOP:Adriaan Pretorius
MUURBAL:Tania Meyer
MINIHOKKIE:Lynette Coertze
MININETBAL:Liezal Steele
SKAAK:Antoinette Grobler
PERDRY:Corné van Rijn

"LIVESTREAM"