S P O R T

H_SPORT_BRIEFHOOF

Die ontwikkeling van die kind se motoriese vaardighede op laerskoolvlak word wêreldwyd beskou as essensieël in die totale ontwikkeling van die kind.

Die fondament vir alle leer is geleë in die bereiking van sekere motoriese mylpale en sou dit nie bereik word nie, kan dit die optimale ontwikkeling van die kind nadelig beïnvloed. Sportontwikkeling moet daarom op wetenskaplike wyse geskied. Dit is bewys dat kinders wat te vroeg gedruk word om te presteer later van tyd beserings opdoen, omdat hulle liggame nie voldoende ontwikkel was vir die druk wat toegepas is en soort oefening wat gedoen is nie.

By Laerskool Hennopspark word daar dan ook duidelik onderskeid getref tussen sportbeoefening in die junior- en seniorfase. In die juniorfase word daar veral aandag gegee aan die ontwikkeling van vaardighede. Geleentheid vir massa-deelname word geskep.

By Laerskool Hennopspark word kinders ‘n kans gegun om hulle talente en vaardighede te ontwikkel. ‘n Liefde vir die sport word gekweek deurdat die reëls en die beginsels van die sport op genotvolle wyse aangeleer word.

Oefentye vir die verskeie sporte op “D6 Connect” beskikbaar.


SPORTSOORTE & ORGANISEERDERS

Atletiek 

Me Rhoda Andrews 

Atletiekklub 

Me René Pieterse 

Rugby 

Mnr Ruan Swanepoel 

Netbal 

Me Benedette vd Westhuizen 

Krieket 

Mnr Juan Parsons 

Hokkie 

Me Melany de Villiers 

Tennis 

Me Liezl Potgieter 

Sagtebal 

Me Petro-Mari Bosman 

Gholf 

Mnr Ruan Swanepoel 

Swem 

Me Liezal Steele 

Landloop 

Mnr Adriaan Pretorius 

Muurbal 

Me René Pieterse 

Mini-Hokkie 

Me Lynette Coertze 

Mini- Netbal 

Me Rhoda Andrews 

Bulletjie-rugby 

Mnr Johan Greyling 

Skaak 

Mnr Philippe Munro 

Perdry 

Me Corné v Rijn 

Boogskiet 

Mnr Jeanru Terblanche 

Stoei 

Mnr Christo de Jager 

"LIVESTREAM"