Skip to content

AKADEMIE

Intersen Graad 4-7

‘n Skool se akademie is die een aspek wat die grootste verskil in ‘n kind se toekoms kan maak. Dit is daarom belangrik dat die akademie bydra tot die skep van ‘n positiewe selfbeeld by die kind. Vir hierdie doel is opgeleide, toegewyde personeel hier by Hennopspark wat nog die kind agter die “leerder” raaksien en die individualiteit van die kind erken, terwyl hy/sy begelei word om optimaal te ontwikkel en ‘n passie te kweek vir dit waarin hy/sy uitblink.

Die skool is maar té bewus daarvan dat slegs ‘n klein persentasie van leerders wat tot formele onderrig toetree, hulle skoolloopbane voltooi en dat nog ‘n kleiner persentasie toelating tot universiteite verkry. Die laerskool is die plek waar die fondament gelê word vir suksesvolle, naskoolse akademiese prestasie. Hierdie “venster van ontwikkeling” is reeds verby wanneer die kind sy hoërskooljare bereik.

‘n Klein bietjie meer aandag aan akademiese werk op laerskoolvlak kan leerders ontwikkel wat ‘n beduidende verskil maak in die wêreld wanneer hulle moet leiding neem as volwassenes. Hiervan getuig suksesvolle oud-leerders wat keer-op-keer weer terugkeer na Laerskool Hennopspark as ouers en selfs grootouers om die ontwikkeling van húlle kinders en kleinkinders gade te slaan.

LEERPROGRAM

Intermediêre Fase

Graad 7

Vakke

Die CAPS-kurrikulum word gevolg.

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Eerste Addisionele Taal
 • Wiskunde
 • Natuurwetenskap en Tegnologie
 • Sosiale Wetenskappe
  • Geskiedenis
  • Geografie
 • Lewensvaardighede
  • Kuns & Kultuur: Uitvoerende Kuns, Kreatiewe Kuns
  • Fisiese Aktiwiteit
  • Persoonlike en Sosiale Welsyn

Senior Fase

Graad 7

Vakke

Die CAPS-kurrikulum word gevolg.

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Eerste Addisionele Taal
 • Wiskunde
 • Natuurwetenskappe
 • Tegnologie
 • Sosiale Wetenskappe
  • Geskiedenis
  • Geografie
 • Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe
 • Lewensoriëntering (Fisiese Aktiwiteit)
 • Kuns & Kultuur
  • Uitvoerende Kuns
  • Kreatiewe Kuns

Kleingroep Wiskunde

Vanaf Graad 4 ontvang alle leerders Wiskunde in kleiner groepe van ongeveer 15 leerders per klas. Die voordele daarvan is legio, maar die verskil wat dit maak is sigbaar in ons uitslae en die prestasies wat ons kinders in die hoërskool bereik. Hierdeur word daar ook gepoog om ‘n gevoel van positiwiteit by die leerders te skep en glo ons dat dit ‘n groot bydrae sal lewer tot ons kinders se besef van selfwaarde, omdat hulle individueel gehelp kan word.

 

Benodigdhede

Die skoolbenodigdhede word jaarliks op die “D6 Connect” geplaas.

Huiswerk

Ons kweek ‘n pligsbesef by ons leerders en daarom hou leerders alreeds vanaf Graad 4 self boek van werk wat hulle tuis moet voltooi.

Rapporte & Oueraande

Na afloop van die uithandiging van die eerste rapport aan leerders, word die eerste oueraand van die jaar gereël. U as ouer is ook welkom om enige aspekte rakende u kind met die vak- of voogonderwyser te kom bespreek.

Kommunikasie

Kommunikasie vanaf die skool se kant, geskied meestal deur die skool se “D6 Connect” wat u op u selfoon en rekenaar kan aflaai. Die sisteem sal u waarsku wanneer daar enige veranderinge aan die program plaasvind, of wanneer daar sake is waarvan u dringend moet kennis neem.

Die “D6 Connect” is die kernbron van inligting by Laerskool Hennopspark. Kommunikasie na personeel, vanaf u as ouer geskied per e-pos. Personeel kyk daagliks na hul e-posse en sal u spoedig antwoord. Vir enige dringende kommunikasie is u ook welkom om ‘n boodskap by die ontvangsdame te los en dit sal na die betrokke onderwyser oorgedra word.

Hulpverlening

Personeel stap die ekstra myl tydens lestyd om hulp te gee aan leerders wat dit benodig.

Akademiese afspraak is nou Maandag, Woensdag of Vrydagoggende. Afsprake word deur onderwysers gemaak waar hulle sien ‘n leerder ‘n konsep nie verstaan nie, of selfs net om ‘n leerders te help wat siek was. Leerders wat graag ekstra hulp wil hê mag ook ‘n afspraak met hul onderwyser maak.

Leerders word dan uitgenooi na so sessie deur ‘n briefie in hul skrif te plak of die leerder dit te laat aanteken in sy/haar huiswerkboek.