S P O R T

H_SPORT_BRIEFHOOF

SPORT

Die ontwikkeling van die kind se motoriese vaardighede op laerskoolvlak word wêreldwyd beskou as essensieël in die totale ontwikkeling van die kind.

Die fondament vir alle leer is geleë in die bereiking van sekere motoriese mylpale en sou dit nie bereik word nie, kan dit die optimale ontwikkeling van die kind nadelig beïnvloed. Sportontwikkeling moet daarom op wetenskaplike wyse geskied. Dit is bewys dat kinders wat te vroeg gedruk word om te presteer later van tyd beserings opdoen, omdat hulle liggame nie voldoende ontwikkel was vir die druk wat toegepas is en soort oefening wat gedoen is nie.

By Laerskool Hennopspark word daar dan ook duidelik onderskeid getref tussen sportbeoefening in die junior- en seniorfase. In die juniorfase word daar veral aandag gegee aan die ontwikkeling van vaardighede. Geleentheid vir massa-deelname word geskep.

By Laerskool Hennopspark word kinders ‘n kans gegun om hulle talente en vaardighede te ontwikkel. ‘n Liefde vir die sport word gekweek deurdat die reëls en die beginsels van die sport op genotvolle wyse aangeleer word.

Oefentye vir die verskeie sporte op “D6 Connect” beskikbaar.


SPORTSOORTE & ORGANISEERDERS

2023

SPORTSOORT:

ORGANISEERDER:

E-POS

Atletiek

Me Rhoda Andrews

Rugby

Mnr Christo de Jager

Bulletjie Rugby & Bev-krieket

Me Malandi Pieterse Mnr Arno Stofberg

Malandi Pieterse 083 994 4871 Arno Stoffberg 082 710 6153

sport@hennops.co.za

Gr R-Netbal (slegs Gr R)

Me Robé Wessels

Mini-Netbal (Gr 1-3)

Me Aletia Theron

Netbal (Gr 4-7)

Me Chené Hafele

Krieket

Mnr Philippe Munro

Mini-Hokkie (Gr R tot 3)

Me Joeann de Wet

Hokkie (Gr 4-7)

Me Herma du Plessis

Tennis

Me Liesl Potgieter

Sagtebal

Me Petro-Mari Bosman

Swem

Me Liezal Steele

Landloop

Me Maryke Kleynhans

Muurbal

Me Nadia Pretorius

Skaak

Me Gerde vd Merwe

Perdry

Me Corné v Rijn

Boogskiet

Sportkantoor

Stoei

Mnr Albert Badenhorst

Fietsry

Me Elzabé vd Heever

Sporthoof

Mnr Adriaan Pretorius

Sporthoof

Me Lynette Smit

Erekleure aansoeke

Me Charne Erlank en Me Annelize Reynders

Laureate aansoeke

Me Angelique Smal